Verzamelpagina's

28 september 2013

Dossier D66: over de rechter-activist


12 maart 2013

De Perfide Pers: EP smeert journo's met taxgeld

Katholiek Nieuwsblad: "PVV legt EU-sponsoring journalisten bloot"

PVV Europarlementariër Lucas Hartong heeft antwoord gekregen op zijn vragen aan EP voorzitter Schulz over het aantal journalisten dat het Europees Parlement in 2011 op uitnodiging en geheel betaald bezocht. Het zijn er 866  (...) Media behoren volstrekt onafhankelijk te opereren zonder 'sponsoring'. Nu worden journalisten bij de voordeur door Brussel geselecteerd en ik durf hardop te betwijfelen of dat hun journalistieke onafhankelijkheid ten goede komt. (...) >>> 

10 maart 2013
~

6 maart 2013

PedoFile: Martijn in Hoger Beroep tegen verbod

Morgen dient het hoger beroep verbod van pedovereniging Martijn bij het Hof van Leeuwarden. Een opfrisser over de eerdere uitpraak -

Drost Letselschade: Rechtbank verbiedt pedoclub Martijn '

6 maart 2013
~

De Boy Business (video) -

  
4 maart 2013
~

2 september 2012

De Derde Jihad: Amsterdam en Den Haag als doelwit

Twee terreur-alarmmeldingen deze week: een uit Amsterdam en een meer concreet rapport over Al Qaida in Pakistan, die Somalische studenten heeft ingezet voor een Mumbai-stijl aanslag in De Haag. Meer daarover in  The Friday Times: "Al Qaeda in Somalia recruits some Somali students in Pakistan", door Ali K Chishti
Volg hem op Twitter @akchishti en @HaraldDoornbos vanuit Pakistan -

De Telegraaf: "Amsterdam vreest aanslag"

2 sep. 2012
~

6 augustus 2012

Pomo Wetenschap: onderzoek schikt zich naar ideologie

DDS: "Multiculti tv prof maakt potje van onderzoek"

Ewald Engelen is bekend van Nieuwsuur en P&W. In zijn oratie rommelde hij maar wat. We kennen Ewald Engelen van zijn sjeuïg gebrachte meningen op de tv. (zoals deze) Maar wat stelt het wetenschappelijke werk van de professor nu helemaal voor? In de onderstaande, zeer grondige, analyse, maakt de wiskundig onderlegde Frans Groenendijk er gehakt van. Wetenschapsbeoefening, politieke propaganda, lobbywerk en integriteit De ‘tieten en kont’-leerstoel van professor dr. E.R. Engelen. door Frans Groenendijk De ondertitel van deze publicatie lijkt zeer ongepast en eerder studentikoos dan wetenschappelijk, maar heeft een tweevoudige achtergrond. De kwalificatie is door de professor zelf gegeven aan zijn eigen columns [i] en het is een goed aanknopingspunt om de aandacht te vestigen op hiaten in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Onderwerp van dit stuk is de bijzondere ‘VNO-NCW leerstoel Etnisch Ondernemerschap’ die Engelen voor één dag in de week bekleedt aan het IMES, het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam. (...) >>>

6 aug. 2012
~

31 juli 2012

Linkse Larie: het doel heiligt de middelen

E.J.Bron: "Linkse terreur en terreurverering: De bejubelde genociden van de socialisten en communisten"

Na de islam zijn de communisten de ergste massamoordenaars uit de geschiedenis. Dat kan een van de redenen zijn waarom de linksen met de islam samenwerken.
Ontelbare linksen, die nu in leidende posities onze samenleving beïnvloeden, lieten de afgelopen decennia openlijk hun sympathie en ondersteuning voor socialistische massamoordenaars blijken. Hun misdaden speelden daarbij geen rol, zelfs miljoenen slachtoffers werden in het gunstigste geval als zijdelingse schade, vaak zelfs als te elimineren vijand gerechtvaardigt. Voor de linksen speelde en speelt het alleen maar een rol welke ideologie men aanhangt. Als het de eigen is, wordt men ondersteund en handelt men “rechtvaardig”, om het even hoe kwaadaardig en verdorven dit handelen ook is. (...) >>>

 31 juli 2012
~

23 juli 2012

Stratego: een ander moreel paradigma

Hier een uiteenzetting over een uitwas van de Just War Theory, RtoP -

Atlantis: "De rechtvaardige oorlogstheorie versus de objectivistische oorlogstheorie", door Yernaz Ramautarsing

Kan oorlog moreel worden gevoerd? Deze vraag beantwoordt Michael Walzer positief in 1977 toen hij zijn uitwerking van de''Just war theory'' formuleerde. In deze paper wordt de 'Just war theory'' van Walzer bekritiseerd vanuit een objectivistisch perspectief. Deze kritiek spitst zich toe op de morele principes en biedt een alternatief.
De noodzaak van moraliteit in een oorlog is waar deze theorieën elkaar vinden, moraliteit is essentieel voor een mens en dus ook voor de mens in een staat van oorlog. De verwijdering treedt op wanneer we die moraliteit nader bestuderen. De theorie van Walzer zijn isgebaseerd op altruïsme, het objectivisme predikt  rationeel-egoïsme als leidend principe.
Het objectivisme is de filosofie gecreëerd door wijlen Ayn Rand(1905-1982). Het Amerikaanse defensiebeleid zal worden besproken om de volgende 2 redenen.

1. Het objectivisme is een Amerikaanse filosofie die in principe universeel kan worden toegepast.
2. Vanwege de Amerikaanse oorsprong van de filosofie zijn al mijn bronnen ook gericht op de Verenigde Staten.

Deze Amerikaanse filosofie stelt onder meer dat het belang van de eigen soldaten voorrang dient te krijgen boven die van vijandelijke troepen en burgers van de vijandige natie. Het is het doel van deze paper om de verschillen tussen de 'Just war theory'' en het objectivistische alternatief helder te presenteren. Deze vergelijking zal zich concentreren op drie gebieden. Ten eerste wordt het mensbeeld van beide theorieën vergeleken. (...) >>>

22 juli 2012
~

1 juli 2012

De Staat Europa: het fiasco grandioso

Kostenraming euroredding: € 1620 miljard! Eurofielen counteren met 'hoeveel kost het om euro niet te redden?' (liever niet materiaal nattuurlijk, want dat is niet te objectiveren). Whatever! Het is eenmalig. De kosten om dit structureel wrakke gebouw in stand te houden staan daarmee niet in verhouding. Maar bescheidenheid in dit fiasco grandioso is de betweters momenteel nog vreemd -

FD: "Kosten van het redden van de euro zijn wel degelijk te ramen"

(...) Ik verzeker u dat het geld gaat kosten en weet ook hoeveel. Ongeveer dan, want een precieze berekening is ingewikkeld. Gelukkig is dat niet nodig. Met een ruwe raming kom je een heel eind. Ik ken twee berekenmethoden: de verkeerde en de goede. (...) >>>

1 juli 2012
~

9 mei 2012

Ecofascisme: links, rechts, en de klimaathysterie

Vissers in Isaan: "Klimaat en filosofie", door @MartenVisser

Als er een ramp dreigt die miljoenen mensen het leven zou kosten, wie zouden zich daar drukker om maken, rechtse of linkse mensen? Hoewel ik soms de indruk krijg dat het leed van de hommelvleermuis linkse mensen emotioneel meer raakt dan het leed van hun medemens, ga ik er toch vanuit dat rechtse en linkse mensen gemiddeld evenveel compassie hebben. En hoewel ik wat meer moeite heb om dit punt te geloven, schijnt het zelfs zo te zijn dat de gemiddelde intelligentie van rechtse en van linkse mensen niet al te ver uit elkaar ligt.

Hoe komt het dan dat de dreigende klimaatramp die ons allerwegen voorgespiegeld wordt, door politiek links vrijwel zonder uitzondering omarmd wordt als het grote vraagstuk van deze tijd, terwijl er in politiek rechts een niet onaanzienlijke minderheid is die moedig weerstand blijft bieden? Het komt niet omdat linkse mensen meer van mensen houden. Het komt niet omdat rechtse mensen slimmer zijn. Er is een ander verschil dat ervoor zorgt dat rechtse mensen minder vaak en minder ver meegesleept worden in de zoektocht naar oplossingen voor de veronderstelde klimaatcrisis. Dat verschil ligt op filosofisch terrein. Ik wil hier drie redenen geven waarom ik sceptisch ben over de noodzaak van ingrijpende maatregelen om de wereld te redden. (...) >>>

9 mei 2012
~

28 april 2012

Recensie "The Tragedy of the Euro"

"The Tragedy of the Euro" behandelt de recente monetaire geschiedenis, van de banken- en kredietcrises in 2007/8 tot de huidige euro- en schuldencrises van 2011.

Philipp Bagus is een pril econoom en professor Economie aan de Universiteit Rey Juan Carlos in Madrid. Het Von Mises Instituut heeft het boekje uitgegeven op PDF (download). Het is verplichte kost voor iedere student van het (post)moderne monetaire systeem. Het werkje is bijzonder volledig, goed leesbaar voor leken, en wordt op geen moment te technisch of saai. Sterker nog, "The Tragedy of the Euro" leest van begin tot end als een thriller.

22 januari 2012

Geld & Economie: de realiteit en de euro

Volgend op publicaties op pOmoland, hier, hier en hier, heeft nu Xander Nieuws een status update over de gezondheid van de gemeenschappelijke munt, de ojro -

Xander Nieuws: "Ratingsbureau: Europa en Amerika niet langer kredietwaardig, inflatie volgt"

'Eurozone in huidige vorm niet overeind te houden'- Duitsers en Nederlanders gaan fors betalen voor veel te hoge schulden Zuid Europa (...) >>>

22 jan. 2012
~

26 december 2011

pOmogeld Blaast Monetair Systeem Op

Dit artikel en deze hier, en deze leggen precies uit hoe het economisch-monetaire systeem letterlijk wordt opgeblazen. De pOmo oorlog tegen de realiteit slaat weer toe!

Even wat duiding! Neem het concept, vrede. Spanningen en tegenstrijdige belangen moeten we maar absorberen middels zelfbeheersing en eindeloos babbelen, vinden de peaceniks. Wat ze in wezen voorstellen, is net te doen of er vrede is. Waamee het een doel op zich is geworden. En twee keer raden? Vroeg of laat moet de spanning zich toch weer ontladen. Dat is een natuurlijke staat. Je kunt dat niet wegdenken door net te doen alsof. Gedachte maakt geen realiteit.

18 oktober 2011

Het Balkankalifaat: kom mee naar het paradijs!

E.J. Bron: "Islamisten dreigen: Heilige Oorlog op de Balkan"

Gewoon laten sterven is nog het meest onschuldige wat de verslaggever gewenst wordt op het internet. Uiteraard zijn het anonieme bedreigingen. Van Sultan, Albatros en vele anderen. Afgevuurd vanuit de virtuele jungle. Vanaf het moment dat Esad Hecimovic bericht heeft over de verbindingen van Bosnische islamisten naar Duitsland, verandert zijn leven: “Ik ben bang – wat betreft mijzelf, maar vooral wat betreft mijn familie.”

Daarmee leeft de islamitische verslaggever van het vooraanstaande dagblad “Oslobodnje” in het Centraal-Bosnische Zenica. In precies dezelfde stad, waarin de Salafistische organisatie “Poziv u Raj” (Uitnodiging tot het Paradijs) haar zetel heeft. Vorige week wilden de uiterst conservatieve moslims samen met hun Duitse geloofsbroeders eerst bij Fulda en daarna bij Erfurt een islamseminarie houden. De door deze krant aangezette berichtgeving door vele media leidde er echter toe, dat de prediker Mohammed Seyfundin Ciftci zijn workshops afzegde. (...) >>>

18 oktober 2011
~

4 oktober 2011

De Val van het Paradijs:

Pomoland: "DAMN! Hoaxwetenschap Voert Oorlog Tegen Mens, Vrijheid en Rede"

De laatste lafhartige aanval van de nixosofen op De Vrije Mensch en De Rede komt uit de wetenschap, dat wil zeggen, de hoax-wetenschap, want eigenlijk is het #mindfuck gestuurde hocus pocus met data. Het ontlenen van legitimatie aan het werk van een boven-ons-gestelde is een drogreden onder de noemer Ad verecundiam. Want voor de meesten van ons geldt, als heuse wetenschappers het zeggen, dan zal het wel zo zijn. Hoewel, vraag ik je af, hoeveel gezag heeft de wetenschap nog na de debacles van Climategate, Corine de Ruyter Gate en @RoosVonk Gate, die laatste twee onze eigen Sokal hoaxjes. In een artikel in De Volkskrant (via @ChrisRutenfrans) onder de obscure titel, "We moeten onszelf niet eenvoudiger maken dan wij zijn. Wij zijn vrij" gaat filosoof Jan Drost in de tegenaanval en geeft - passerend - @GreetWilders even een veeg uit de pan. Jammer, want zijn duiding van Wilders is fout. Maar laat dat maar zitten. Naar de traditie van virulente Godhat0rs als Richard Dawkins, is nu hersenonderzoeker Dick Swaab aan de beurt om de mens weg te zetten als de totaalsom van zijn hersens en hormonen. Ze pakken hem z'n  vrije wil af, en daarmee de verantwoordelijkheid voor denken en goed of slecht handelen (de zgn. moraal, niet te verwarren met de gemiddelde zedennorm). (...) >>>

4 okt. 2011
~

19 september 2011

OostMed: de Turkse oorlogstrommel, imploderende economie

Elsevier: "Stop met de illusie dat Turkije bij EU kan komen"

De Turkse regering-Erdogan maakt het steeds bonter met het schofferen van de Europese Unie. Zelfs bij fervente voorstanders van het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie vallen nu de schellen van de ogen.

Het Turkije van premier Recep Tayyip Erdogan is op openlijke ramkoers met Europa, Israël, Griekenland en eigenlijk ook met de Verenigde Staten. Het land lijkt zich niet meer te bekommeren over een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie.

De jongste agressieve manoeuvre van de regering-Erdogan is zowel militair als diplomatiek. Turkse marineschepen, zo heeft Ankara aangekondigd, gaan voorkomen dat zowel Israël als (Grieks)Cyprus naar gas kunnen boren in hun onderlinge zeegebied. (...) >>>

19 sept. 2011
~

Lees ook gerelateerde blogs op Politeia Articles:

- "Middle East Project"
- "Turkey Trot"
- "The Flotilla Tactic"
- "Levant's Intricate Intrigues"

7 september 2011

Reddingsoperatie van de Euro of Meervoudige Staatsgreep?

- Kunnen Europeanen
hun soevereiniteit
verdedigen? -
Het volgende artikel op de site van het Duitse Welt Online geschreven door Gunther Lachmann, posts een video die de laatste tijd veel op Duitstalige delen van het internet te vinden is. Dit, tot grote verontwaardiging van aanhangers van het parlementaire systeem

Wat begon als een bailout van Griekenland en Ierland, hetgeen deze twee trotse, soevereine naties de facto tot wezen van staat van de EU heeft gemaakt, is nu uitgegroeid tot een jong gedrocht, de EFSF. In 2013 moet het zijn uitgegroeid tot een volwassen monster, de ESM, dat een staatsgreep zal doen naar het budgetrecht van ieder parlement binnen de eurozone.

6 september 2011

De Stormtroepen: fascistoide knokploeg verbouwd #PVV gezin

Elsevier: "Voorzitter Friese Statenfractie PVV mishandeld"

Jelle Hiemstra, de voorzitter van de Friese Statenfractie van de PVV, is maandagavond mishandeld. Het Statenlid en zijn vrouw raakten lichtgewond. Maandagavond belden twee mannen in donkere kleding met maskers aan bij Hiemstra. Toen hij opendeed, drongen ze zijn huis binnen en sloegen ze de PVV’er en zijn vrouw. Beiden hebben lichte verwondingen opgelopen, ze konden door ambulancepersoneel thuis worden behandeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de mishandeling en Hiemstra's politieke activiteiten. 'Verschrikkelijk wat onze fractievoorzitter in Friesland en zijn gezin is overkomen,' zegt PVV-leider Geert Wilders. Hij gaat ervan uit dat politie en justitie de zaak grondig zullen onderzoeken en Hiemstra eventueel beveiligen. (...) >>>

6 sept. 2011
~

5 september 2011

TransProg: Libië en de oliedollars

E.J. Bron: "Geheime diensten, eurocrisis en Libië: Waarom het Gaddafi-regime werkelijk ten val werd gebracht"

Toegegeven, men kan het woord “Libië” intussen niet meer horen. Maar zelfs in de belangrijkste nieuwsuitzendingen wordt intussen zoveel onzin over Libië verbreid, dat we hieronder gewoon eens even de feiten op een rijtje zetten , die door de officiële media uit onwetendheid of opzettelijk worden verzwegen. De waarheid ziet er dan iets anders uit. En je zult heel snel merken, hoe je als doorsnee burger door de politiek en de media bij de neus wordt genomen. Want zonder de acties in Libië zouden de Franse banken zijn ingestort.

Een feit is: In landen zoals Bahrein, Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten is geen militaire interventie gepland om daar de dictaturen ten val te brengen. Integendeel: landen zoals Duitsland willen de dictators daar zelfs nog met Duitse specialisten en met wapens ondersteunen. Waarom intervenieerde men dan uitgerekend in Libië? Als u de feiten kent, dan kent u de waarheid. (...) >>>

5 sept. 2011
~

27 juni 2011

#Wildersproces: klagers gaan in ultiem beroep, bij de VN

"Om een goede moslim te zijn, moet je in de islam geloven als staatsvorm."
Wafa Sultan

En, oh ja, volgens sommige brutale islamgekkies slopen de D666 Rechters de rechtstaat met de vrijspraak van Wilders -

pOmoLanD: "ShocK! Wilders' Klagers In Hoger Beroep ... Bij de UNHRC!"

Nu de pomopiepers door de rechter in het ongelijk zijn gesteld en Wilders is vrijgesproken van haatzaai, groepskwets en verschilmaak, tonen ze hun geheime agenda. Ze gaan huilie doen bij het opperpiepcomité Mensenrechten van de VN, zo lezen we op Vara's Wildersbashblog, De Joop @2525. (...) >>>

27 juni 2011
~