Verzamelpagina's

9 mei 2012

Ecofascisme: links, rechts, en de klimaathysterie

Vissers in Isaan: "Klimaat en filosofie", door @MartenVisser

Als er een ramp dreigt die miljoenen mensen het leven zou kosten, wie zouden zich daar drukker om maken, rechtse of linkse mensen? Hoewel ik soms de indruk krijg dat het leed van de hommelvleermuis linkse mensen emotioneel meer raakt dan het leed van hun medemens, ga ik er toch vanuit dat rechtse en linkse mensen gemiddeld evenveel compassie hebben. En hoewel ik wat meer moeite heb om dit punt te geloven, schijnt het zelfs zo te zijn dat de gemiddelde intelligentie van rechtse en van linkse mensen niet al te ver uit elkaar ligt.

Hoe komt het dan dat de dreigende klimaatramp die ons allerwegen voorgespiegeld wordt, door politiek links vrijwel zonder uitzondering omarmd wordt als het grote vraagstuk van deze tijd, terwijl er in politiek rechts een niet onaanzienlijke minderheid is die moedig weerstand blijft bieden? Het komt niet omdat linkse mensen meer van mensen houden. Het komt niet omdat rechtse mensen slimmer zijn. Er is een ander verschil dat ervoor zorgt dat rechtse mensen minder vaak en minder ver meegesleept worden in de zoektocht naar oplossingen voor de veronderstelde klimaatcrisis. Dat verschil ligt op filosofisch terrein. Ik wil hier drie redenen geven waarom ik sceptisch ben over de noodzaak van ingrijpende maatregelen om de wereld te redden. (...) >>>

9 mei 2012
~

LOL het klimaat bestaat niet (letterlijk niet) -

DDS: "'Ik hoor van ambtenaren in Den Haag dat zij het woord klimaat niet meer mogen noemen in regeringsstukken'", door Hans Labohm

Het is de verkeerde kant op gegaan met de milieubewustheid van de regering. Dat moet Janne Chaudron onder de titel 'Nederland is een gidsland van tegenwerkers' in Trouw met leedwezen vaststellen. Michael van der Galiën schreef daar al eerder over.

Er schijnt in ons land een 13-koppige panel van experts te bestaan, dat regelmatig een lijst van de Duurzame Top 100 samenstelt. Dat panel is dit jaar somberder gestemd dan in voorgaande jaren. Janne Chaudron bericht over de bevindingen van het panel:
Het huidige kabinet heeft niet veel op met duurzaamheid. Sterker nog: door Europa wordt Nederland steeds vaker op de vingers getikt omdat het zich niet houdt aan Europees geldende milieu en natuurregels. Voorbeelden te over: staatssecretaris Bleker trekt zich niets aan van afspraken die hij met België heeft gemaakt om de Hedwigepolder onder water te zetten. …
Tja, dat is even schrikken! Een staatssecretaris die zijn nationale politieke verantwoordelijkheid laat prevaleren boven de macht van anonieme Brusselse bureaucraten, die geen enkel politiek mandaat hebben. Oei! Het zou verboden moeten worden! (...) >>>

8 november 2011
~

De liefmachine van Greenpeace -

DDS: "Jaffe Vink: 'Greenpeace en de Volkskrant doen aan "rampenporno"'

Zou Greenpeace ooit overdrijven om zieltjes te winnen? Ook als dat inhoudt dat mensen op grote schaal - en geheel onterecht - angst aangejaagd moet worden en het bedrijfsleven er miljoenen euro's door verliest? Het antwoord is, volgens oud-hoofdredacteur van Opinio Jaffe Vink tenminste, een zeer welluidend: 'Ja'.

Vink heeft een boek geschreven over de Probo Koala, het schip van oliehandelaar Trafigura, dat in 2006 afval dumpte in West-Afrika. Duizenden Ivorianen overleden door de 'giftige stoffen', aldus Greenpeace en andersoortige activisten toendertijd. Onze vrolijke groene ridders kalkten zelfs "Europa vergiftigt Afrika" op de romp.

Dat klonk wel heel pakkend - catchy - nietwaar? Helaas klopte er alleen niets van. (...) >>>

26 okt. 2011
~

De kosten van de angstcampagne -

Elsevier: "PVV wil inzicht kosten en opbrengsten klimaatbeleid"

De PVV wil een overzicht van de kosten die de overheid de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt in pogingen om het klimaat te verbeteren. Volgens PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos is het nu volstrekt onduidelijk wat er wordt uitgegeven aan klimaatverbetering. Dat schrijft De Telegraaf woensdag. Aanleiding voor de vragen over de kosten is de nieuwe klimaatcampagne van de Amerikaanse oud-vice president Al Gore. ‘Voordat er een nieuwe reeks van klimaatbangmakerij start, ben ik wel benieuwd wat de eerste reeks ons heeft gekost,’ aldus De Mos tegen het AD. (...) >>>

20 juli 2011
~

Corruptie, who cares? -

Maakt het enig moreel verschil, of deze rip off plaatsvindt onder het mom van een hoax, of door corruptie in de ontvangstlanden? Dit mechanisme voor mondiale herverdeling dient als breekijzer voor transnationaal socialisme -

Elsevier: "Miljarden euro's klimaatgeld onderhevig aan corruptie"

De miljarden euro's die de komende jaren door westerse landen beschikbaar worden gesteld aan derdewereldlanden die zouden lijden aan de gevolgen van klimaatverandering, zijn zeer gevoelig voor corruptie.

Daarvoor waarschuwt de organisatie Transparency International zaterdag. De minder rijke landen die de miljarden de komende jaren ontvangen, staan volgens de organisatie bovenaan de lijst met corrupte landen. (...) >>>

30 april 2011
~

Nog honderden jaren stoken -

De Groene Rekenkamer: "Gerrit van der Lingen: 'Peak Oil' is nog een heel eind weg"

In 2009 schreef ik in een artikel met de titel Our Carbon Allergy (Energy NZ, 2009) dat Nieuw-Zeeland energie rijk was. Die rijkdom is gebaseerd op onze reserves van fossiele brandstoffen. Ik berekende dat we met het huidige gebruik genoeg kolen en bruinkool reserves hebben om meer dan 1700 jaar vooruit te kunnen. Ik herinner me dat het bedrijf Solid Energy in hun jaarverslag over 2002, verklaarde dat er voldoende steenkool is om onze economie meer dan 1000 jaar te ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat deze reserve kan worden gezien als een bijna onbeperkte bron van hernieuwbare energie. Industriële en huishoudelijke gebruikers zouden vele eeuwen kunnen profiteren van goedkope elektriciteit - in een wereld die niet geplaagd wordt door de irrationele overtuiging dat de kooldioxide-emissies van het gebruik van fossiele brandstoffen een catastrofale opwarming van de aarde veroorzaken. (...) >>>

1 maart 2011
~

De Klimaatzwendel: het is gedaan! Het is officieel over en sluiten met het socialistische breekijzer voor mondiale herverdeling. De investeerders stappen uit -

ToryAardvark: "Global Panic As Green Sector Crashes And Burns"

Nothing symbolises the warming alarmist more than the wind turbine, the supposed source of limitless carbon free (if you ignore manufacture, transportation and erection) electricty. As the whole AGW scam collapses there are little islands of Climate Religion left, Greenpeace and the WWF are trying business as usual; which these days is starting to look more like the band playing on the Titanic with every passing day. (...) The true state of global confidence and investment in the so called Green industries is best described by John O Sullivan in this post from his blog:

Governments, investors and even the World Bank are rushing for the exits in the Great Escape from the green energy bubble. (...) Green Investors Feeling Betrayed by European Governments (...) Not helping the green cause has been a succession of brutally cold Northern hemispheric winters which an increasing number of scientists fear may be the harbinger of the onset of a mini-ice age.

Causing green lobbyists and environmentally focused investors to cry bitter into their carrot juice comes the news that China is making its move to become pre-eminent in shale gas investment. (...) Economics papers by Robert Mendelsohn and Gokay Saher (here in PDF) and Medelsohn, Kerry Emanuel and Shun Chonabayashi (here in PDF) chop the legs from under the pro-green Stern Review (2007) and affirm that no human impact may be inferred on global climate.

With economists plainly joining an increasing number of scientists in global warming skepticism its little wonder there’s now a mass flight away from ‘renewables;’ such that both investors and governments are compelled to follow suit in the clearest indication yet that green energy won’t live up to its promises. (...) >>>

21 feb. 2011
~

Einde aan de 'concensus' -

Drie jaar ledenverlies op rij kan best eens wijzen op een trendbreuk. Het eco-narratieve breekijzer begint te haperen -

Elsevier: "Massale ledenopzegging milieuclubs zet door"

Van de natuur- en milieuorganisaties heeft vooral Natuurmonumenten, de op een na grootste van Nederland, het afgelopen jaar veel leden verloren: van 830.000 naar 767.000. Ook Greenpeace leverde in: 18.000 donateurs. De milieuorganisatie heeft nu nog 502.000 donateurs. (...) Het is nog niet eerder voorgekomen dat er drie jaar achtereen verliezen waren. We zitten daardoor nu weer op het niveau van tien jaar geleden (...) >>>

19 dec. 2010
~

Cancun, de rekening $100,000,000,000 -

Allereerst heb je de complete hypocrisie van die watermeloenen (rood van binnen, groen van buiten). Maar je moet ze nageven, ze weten wel hoe ze een legale roofoverval moeten plegen!

De 'bescheiden' deal aan klimaatprojecten uitonderhandelt aan de vleespotten van Cancun bestaat erin dat tot 2020 100 miljard dollar zal worden overgeheveld van de Westerse belastingbetaler naar de derde wereld. Dat is pas wereldsocialisme. Dit wordt gerechtvaardigd door een 'klimaatschuld' die het Westen heeft opgelopen sinds de Industriele Revolutie - onversneden Marxistische dialectiek!

Niemand kan het narratief beter uitleggen dan Lord Monckton. In "The Abdication of the West" legt ie uit dat we zelfmoord aan het plegen zijn door de corrupte filosofie van het relativisme en politiek corrent denken. Wat we op nationaal niveau doen, hebben we hier in actie op transnationale schaal.

-
- 4-Block World, by Tom McMahon
Lees het allemaal in Elsevier: "Klimaatakkoord: milieu-activisten opnieuw ontevreden":
Op de VN-klimaattop in de Mexicaanse stad Cancún zijn bijna tweehonderd landen het eens geworden over een aantal maatregelen in de 'strijd tegen klimaatverandering'. Maar voor milieu-activisten is het andermaal niet goed genoeg. (...) >>>

Gerelateerde dossiers

- "Greenism"
- "The Controversial Dossier"
- "The Case for Neo Communism"
- "Transnational Bankruptcy"
- "Transnational Progressivism"

11 dec. 2010
~

Mondiaal socialisme - website is voor alsnog onvindbaar -

Rijksoverheid: "Nederland: duidelijkheid en openheid over financiering klimaatacties ontwikkelingslanden"

(...) Veel landen vinden die transparantie belangrijk en cruciaal voor de klimaatonderhandelingen. Nederland heeft daarom het initiatief genomen om een website te lanceren waarop donoren kunnen aangeven hoeveel, aan welke landen en aan welke projecten zij geld geven. (...) Met het initiatief van de site wil Nederland meer duidelijkheid geven over de miljarden steun voor ontwikkelingslanden die rijke landen in Kopenhagen hebben toegezegd. Daar beloofden de ontwikkelde landen om 30 miljard dollar in de periode 2010-2012 bij te dragen om ontwikkelingslanden te ondersteunen in hun strijd tegen klimaatverandering. De Europese Unie heeft voor dezelfde periode 7,2 miljard euro toegezegd. Nederland draagt 310 miljoen euro bij voor klimaatacties in ontwikkelingslanden. >>>

9 dec. 2010
~

Milieulobby op EU-loonlijst - De Klimatosoof vindt "Peer Review bij lange na niet voldoende - Naar een Wetenschappelijke Integriteits Wet?" -

De Groene Rekenkamer: "Groene lobby staat op de EU-loonlijst"

Bovenstaande fraaie poster (A3) is De Groene Rekenkamers 
nieuwe welkomsgeschenk aan donateurs.
(...) Op zich is met ‘lobbyen’ niets mis, maar we moeten wel een open oog voor de risico’s ervan houden. Vanuit dat oogpunt is het het bijzonder om te ontdekken dat de Europese Unie de lobbyisten voor de groene zaak wel een hele speciale behandeling geeft. Ze zijn namelijk op de loonlijst gezet. van de EU dus.

In de afgelopen 14 jaar besteedde de EU in totaal 68 miljoen Euro aan NGO’s, non-gouvernementele organisaties. Voor het komende jaar 2011 - de aanvragen kunnen tot 3 december 2010 worden ingediend - is 9 miljoen Euro beschikbaar. Het is allemaal onderdeel van het zogeheten Life of Life+ programma (het verschil is me niet helemaal duidelijk) waarvoor in totaal in 2011 243 miljoen beschikbaar is. Dit geld is vooral bedoeld voor milieuprojecten her en der in de Unie (een filtertje hier, een bewustwordinkje daar), maar 9 miljoen is gereserveerd voor de ‘operating costs’ van milieuorganisaties waarmee Brussel zaken doet: personeel, kantoor, computers, dat soort dingen. Een overzicht van de bedragen en de ontvangers daarvan staat hier en hiernaast ziet U een samenvatting van die gegevens. (...) >>>

27 nov. 2010
~

Atsma is een klimaatrelativist!

Het is een begin - misschien - Joop Atsma is als Lomborg en postmoderne Christenen: nog steeds een gelovige, maar niet noodzakelijkerwijs absoluut ... de randjes worden wat rafelig.

We moeten ons daarbij blijven herinneren, dat de BBC, wiens pensioenfonds zwaar heeft belegd in de groene subsidie-economie, zelfs al voor het Climategate-schandaal heeft toegegeven dat het al langer dan 10 jaar niet meer opwarmt! -

Elsevier: "Kabinet wil uitleg KNMI over toekomstscenario's"

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA) van Milieu wil uitleg van het KNMI over de rekenmodellen die het weerinstituut heeft gebruikt om de klimaatverandering in Nederland te voorspellen. Dat zegt Atsma tegen De Telegraaf in reactie op berichten waarin wetenschappers de waarde van de klimaatscenario’s in twijfel trekken. Het KNMI zou volgens onderzoekers een te grote invloed toekennen aan het broeikasgas CO2.
De klimaatscenario’s vinden gretig aftrek bij beleidsmakers, onder meer bij dijkenbouwers van Rijkswaterstaat.

Wetenschapsjournalist Marcel Crok waarschuwt dat politici en ambtenaren zich 'zand in de ogen laten strooien' omdat het zeer onzeker is of CO2 wel zo’n dominante rol speelt in de opwarming van Nederland. (...) >>>

17 november 2010
~

Marcel Crok:  "De staat van het Klimaat" -

Hier een compilatie van alle nieuws omtrent het nieuwe boek van Marcel Crok, "De Staat van het Klimaat" -

Elsevier: "'Klimaat-toekomstscenario's KNMI zijn onbetrouwbaar'"

Regionale toekomstscenario's voor het klimaat, zoals die door het KNMI worden gemaakt en die worden gebruikt voor beleid van Rijkswaterstaat en milieuambtenaren, zijn onbetrouwbaar. Er zijn diverse factoren van invloed op het klimaat, maar het KNMI kijkt alleen naar het CO2-gehalte in de lucht.

Dat is de conclusie van het vandaag uitgebrachte boek van klimaatscepticus Marcel Crok; De staat van het klimaat - een verkoelende blik op een verhit debat, meldt De Telegraaf. (...) Crok sprak diverse internationale wetenschappers voor zijn boek. Zij twijfelen steeds meer aan de aanname dat vooral de uitstoot van CO2 bepalend is voor het klimaat.

Volgens Crok gaat weerinstituut KNMI ervan uit dat de temperatuur in de komende decennia alleen maar zal stijgen doordat CO2 toeneemt, terwijl lokale luchtvervuiling, zonneactiviteit en veranderd landgebruik ook van invloed zijn. Ook VN-instituut IPCC negeerde studies naar alternatieve oorzaken van klimaatverandering en studies die het tegenovergestelde bewijzen. (...) >>>

15 november 2010

Update

Lomborg is Al Gore Light - "Cool It" is "An Inconvenient Truth", de kinderversie. Lomborg, de econoom, houdt vast aan het klimaatnarratief, en zegt dan: "Nou, en?" Lomborg gelooft niet, dat CO2-vermindering de oplossing is. Evenmin gelooft hij, dat de gevolgen van AGW catastrofaal zullen zijn. Dat is het verschil -
Green Hell Blog: "Bjorn Lomborg is Al Gore lite"

Self-proclaimed “skeptical environmentalist” Bjorn Lomborg is uttering untruths about genuine skeptics while promoting his new movie “Cool It.”

Appearing on Fox Business Channel last Friday, Lomborg was asked by host Stuart Varney whether humans were causing [catastrophic] global warming. “Is it us? Is human beings who are doing this?,” implored Varney. (...) >>>

14 november 2010
Plein 2010: "Cool It", de film

In theaters in de Verenigde Staten vanaf 12 november

Klimaatramp? Het einde van de beschaving?

Cool It is gebaseerd op het boek van Bjorn Lomborg, de controversiele auteur van The Skeptical Environmentalist. De gelauwerde cineast Ondi Timoner reist de wereld rond with Lomborg en kijkt naar de feiten en echte wetenschap op het gebied van klimaatopwarming en de gevolgen daarvan. (...) >>>

11 november 2010
~

Gerelateerd

- De Klimatosoof
- De Groene Rekenkamer
- Climategate.nl
- Greenism (Politeia Articles)

Geen opmerkingen: