Verzamelpagina's

28 september 2013

Dossier D66: over de rechter-activistZorgrantsoeneren en death panels

Helaas is er online niets over te vinden, maar hier wordt melding gemaakt van plannen bij de @JongeDemocraten rekenmethodes te ontwikkelen voor rantsoenering en death panels. Hier is de volledige discussie:


15 sept. 2013
~Na de mentale onteigening van kapitaal, maakt D66 nu ook de slag dat lichamen aan de staat behoren. De partij maakt duidelijk tot welke rampen het pragmatisme in staat is sinds maar een principe telt, nl. dat er geen principes zijn -

DDS: "D66 maakt hartverscheurend organenbeleid"

D66 lijkt niet te willen begrijpen dat de burger in eerste aanleg zeggenschap over zijn lichaam heeft, en niet de overheid. Over verplichte donoren. (...) >>>

12 aug. 2012
~

Op weg naar de gedachtengestapo -

Laicite en scheiding van Kerk en Staat verwarren en niet zien dat je bezig bent een dictatuur te bouwen, zo talrijk zijn de dwalingen van het relatief-pragmatisme. Hassnae vertelt hier hoe het zit -

Joop: "Schaf de vrijheid van godsdienst af", Maarten Koning, voorzitter Jonge Democraten

Door de vrijheid van godsdienst hebben religieuzen meer rechten dan anderen. Die situatie is onnodig en onwenselijk. De Tweede Kamer kan hier een einde aan maken door de vrijheid van godsdienst uit de grondwet te halen. Afgelopen donderdag hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de verhouding tussen kerk en staat. Toch ziet het er helaas niet naar uit dat er op korte termijn korte metten gemaakt wordt met de rechtsongelijk tussen gelovigen en niet-gelovige burgers. (...) >>>

21 sept. 2011
~

De politieke propagandamachine -

Politiek Incorrect Blog: "D66 twijfelt aan Binnenlandse Veiligheidsdienst"

Gerard Schouw vandaag in de bocht! De DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) wilt weten wie er allemaal bij de PVV op bezoek komen. (...) Gerard Schouw vindt dit allemaal niet zo noodzakelijk "kan niet door de beugel" ... "privacy" enzo.. hij zet dit daarom vandaag direct op de politieke agenda dmv het stellen van kamervragen. (...) >>>

21 aug. 2011
~

Liberaal-dictatuur -

Een poging de betekenis van een woord te veranderen, of een domme journo? Wie zal het zeggen. Bijzondere scholen worden hier aangeduid als "religieuze scholen". D66 misbruikt islamkritiek om de onderwijsvrijheid op basis van geloof in te perken. De liberaal-dictatuur van D66 is goed op dreef -

De Televaag: "D66: geen aparte status religieuze scholen"

D66 wil af van de aparte status die religieuze scholen in Nederland hebben. De vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is geregeld, is volgens D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham te ver opgerekt en wordt gebruikt om misstanden af te dekken. D66 wil artikel 23 in de wet moderniseren. (...) Nu doen scholen een beroep op de Grondwet om bepaalde mensen te kunnen weigeren, zo was het niet bedoeld.” (...) >>>

21 juni 2011
~

Liberaal-fascisme -

Aansluitend op het vorige artikel, hier het bewijs dat D666 geen vrijheidspartij is, maar een hele dikke vette fascistenclub, die er niet voor terugdeinst hun libmoraal aan anderen op te dringen - dat nog even afgezien van het issue 'homovoorlichting' op scholen, dat in de praktijk neerkomt op homopropaganda en het prolifereren van 'alternatieve leefstijlen', ofwel ordinair cultuurmarxisme -

GayKrant: "Kamerdebat: PVV Neemt Afstand Van Motie"

In het Kamer-debat met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs over voorlichting over homoseksualiteit op elke school, heeft de PVV afstand genomen van de eerder door de partij zelf mede-ondertekende motie over verplichte voorlichting. Minister Van Bijsterveldt had eerder laten weten dat zij weigert dit voorstel uit te voeren. (...) Verplicht stellen vraagt om een gedetailleerde invulling en dat gaat te ver. Een aantal andere maatschappelijk punten staat ook aan de schoolpoort te rammelen zoals mensenrechten en gezond eten." (...) scholen zijn geen soort Postbus 51." D66-Kamerlid Van der Ham is ontevreden: "Er zijn scholen waar homo-infosites gewoon worden verbannen. Die leerlingen kunnen niet eens bereikt worden. Juist voor die groepen is de motie bedoeld, we moeten druk kunnen opleggen aan onwillige scholen." (...) >>>

29 mei 2011
~

LOL collectivisten en vrijheid! - Collectivitische sociaal-libs van D66 nemen de VVD de maat over samenwerking met de SGP! Lees hier waarom de SGP meer een vrijheidspartij is dan D66 -

DDS: "Wie gaan er mee hamers en sikkels uitdelen op het D66-congres?", door Tim Engelbart

Wat waren ze weer geestig hè, die kornuiten van de Jonge Democraten? Zwarte kousen uitdelen op het jaarlijkse VVD-congres gisteren. Tijd voor een koekje van eigen deeg.

Dat vonden ze waarschijnlijk zelf ook. Voorzitter Maarten Koning van de JD (de jongerenorganisatie van D66, zogezegd) stond glunderend te vertellen hoe hij congresgaande VVD'ers zwarte kousen, kuisheidsgordels en maltbier probeerde aan te smeren. Lachen! Dat konden we zien in Nieuwsuur. Bang, was Koning, dat de VVD zich ging uitleveren aan de SGP. Ook D66-Kamerlid Boris van der Ham was bang. Brrr, de VVD wil de Veluwe exporteren naar de rest van Nederland! Stel je voor. (...) >>>

22 mei 2011
~

Blijven palaveren met tirannen (2) -

pOmoLanD: "@MarietjeD66: Moslimbroederschap = volwaardige gesprekspartner"

Zomaar een tweet van @marietjeD66. Terwijl u niet oplet normaliseert Marie (zonder -tje, want niet lief) de Moslim Broederschap. Omdat je 'als politicus dagelijks praat met mensen waar je het niet mee eens bent, van kleine tot grote verschillen van mening'. Omdat praten met, volgens eigen waanbeeld 'niet gelijk staat aan een automatische legitimering'. (...) >>>

5 mei 2011
~

Blijven palaveren met tirannen (1)-

De amoralisten hebben palaveren met tirannen tot hoogste goed verheven (vooral als je en passent een rechtse minister kunt tackelen). Alles en iedereen wordt geofferd aan dit doel. Dit keer het lot van Zarah Barahmi -

Elsevier: "Wat krijgen we nu? Linkse politici slijmen bij Iran", Afshin Ellian

(...) Recentelijk hebben een paar linkse mensen ontdekt dat Iran een te belangrijk land is om mee te ruziën over een onbenullige executie van een onbekende vrouw die niet eens lid was van een aanverwante Perzische linkse partij.

D66-europarlementariër Marietje Schaake en haar Duitse collega Barbara Lochbihler (Groenen) schreven woensdag een brief aan minister Uri Rosenthal (VVD) om hem te waarschuwen voor de dramatische gevolgen van een conflict met het islamitische Iran, aldus deze site.

Je vraagt je af wat de onaanvaardbare gevolgen zijn waarvoor deze linkse politici ons waarschuwen. De europarlementariërs Schaake en Lochbihler zijn van mening dat de relatie tussen Nederland en Iran is geschaad na de executie van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami. Wat erg! (...) >>>

11 feb. 2011
~

Pechtold tegen laaf in Iran: respect! -

D66 voorman Pechtold trok tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer fel van leer tegen de PVV, die middels haar buitenlandwoordvoerder, Wim Kortenoeven opriep tot een preventieve aanval op Iran, dat druk bezig is een kernbom te maken. Gelukkig en wellicht buiten de wetenschap van de PVV, heeft het wormpje Stuxnet het Iraanse kernprogramma een behoorlijke slag toegebracht. Niet iedereen is de lijn van Chamberlain toegedaan, zoals D66. Pechtold vond het idee van een aanval op Iran kennelijk iets ongehoords, terwijl velen er al jaren om roepen. Blijkbaar bestrijdt D66 nu liever de democratisch gekozen oppositie, dan het islamofascisme! (Ben overigens benieuwd wanneer er een pragmatist, naar goed D66-gebruik, excuus komt eisen voor dit dossiertje) -

NOS: "PVV: het Westen moet Iran aanvallen"

16 dec. 2010
~

Artikel7: "D66 Iraniër Sina Salim: oprotten"

(...) Iedereen die anders denkt dan de politiek correcten van D66 dient niet alleen politiek te worden uitgeschakeld, maar ook zijn baan te verliezen en maatschappelijk te worden kapotgemaakt. (...)

Inmiddels weten we ook, hoe ze er zelf over denken. Waarmee het morele failliet nog eens onderstreept wordt:

29 november 2010
~

D66 strikes again! De Fetisjist heeft een eersteklas essay gepost, een open brief aan D66'er Boris van der Ham over de houding van die partij ten opzichte van de intolerante islam. Hier is Van der Hams reactie, die onder andere deze verontrustende passage bevat:
(...) Een mening (religieus of niet) moet zich gewoon binnen de grenzen van de wet bewegen. (...) >>>
Beweegt uw mening zich wel binnen de grenzen van de wet? Zo niet, dan zou het zo maar kunnen dat Van der Ham de gedachtenpolitie op u af gaat sturen? D66 is aardig op weg af te glijden naar een fascistische partij. Na openlijk antisemitisme en het bespreekbaar maken van het verplicht steriliseren van tokkies door de Jonge Democraten, wordt nu de sacrale autoriteit gedumpt en gaat de wet voorschrijven wat de moraal moet zijn. Corporaal Hitler zou trots geweest zijn! Dit is geen reductio ad Hitlerum, maar een objectieve vaststelling.

Het is niet zo algemeen bekend, maar D66 heeft een huisfilosofietje: het pragmatisme, een relativistisch idee dat zo soepel is, dat  - als dat goed uitkomt - alles tegelijkertijd waar kan zijn. Of juist niet, al naar gelang. Opportunisme is het uitgangspunt van het pragmatisme.

27 november 2010
~

Doe mee aan een goed debat! (Over verplichte sterilisatie van tokkies) (I kid you not!|) -

- Screenshot van de geschrobde website van de Jonge Democraten - 

Een stabiele, objectieve moraal is natuurlijk onbruikbaar als je dat soort gedachtengoed koestert. Het bestaan ervan wordt dan ook of ontkend, of het wordt gedefinieerd als de gemene deler van de norm.

Ze denken daar ook, dat je tegelijkertijd alle kenmerken kunt vertonen van een antisemiet, zonder het te zijn. (Lees over dit geval in de update onder de post "Regenten Demonteren Rechtse Bom".) Je werpt het etiket gewoon verre van je, en reageert verontwaardigd op zo'n 'smaadcampagne'.

De jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten, maakt het helemaal bont.

Samensteller dezes was helaas net te laat om een screenshot te maken van de oorspronkelijke tekst. De website is inmiddels schoongeschrobd. Nu er oproer over is ontstaan, pretenderen ze dat het onderwerp specifiek gekozen is om zijn "scherpe stelling", terwille van het debat, dus.

Als dat zo was, dan zou je ook een avondje kunnen discussieren over andere heikele, ethische onderwerpen die D66 propageert, zoals abortus, euthanasie, de pil van Drion. Die onderwerpen zijn nog lang niet uitgedebatteerd. Maar die issues zijn wel zo geaccepteerd in Nederland, dat ze los kunnen worden bezien van de connotaties die dit onderwerp bij uitstek heeft.

Maar nee, uitgerekend willen de Jonge Democraten praten over "verplichte sterilisatie van probleemgezinnen", zo populair geworden bij de cultivisten van de Ubermensch. Die hadden ook een programmaatje ontwikkeld ter progressie en verbetering van ras en samenleving:
Aktion T4 was de codenaam van nazi-Duitslands eugenetische euthanasie- en verplichte sterilisatieprogramma. 
Lees erover op de Wiki.

Waarom zou de jongerenorganisatie van een politieke partij verplichte sterilisatie van tokkies aan de orde willen stellen, als mentaal de oversteek niet is gemaakt naar die mogelijkheid?

Wellicht is het zo, dat die vloeibare moraal de Democraten parten aan het spelen is. Want is het bestaan ervan eenmaal ontkend, dan is vanaf dat moment in principe alles mogelijk. Vandaar.

17 nov. 2010
~

D66 nu openlijk antisemiet -

Het wordt serieus oppassen met de samenwerking met de paarse partij, D66. D66 bleef weg bij spoeddebat over jodenhaat. Ik durf de uitspraak wel aan dat zal blijken, dat niet de PVV de moreel 'foute' partij is, maar D66. D66 zit gevangen in postmoderne, valse equivocatie (zie het commentaar onder deze post: als we praten over jodenhaat dan moeten we ook praten over moslimhaat (maar niet over christenhaat, uiteraard).

Als we deze logica volgen, zouden we nooit meer mogen spreken over voetbalgeweld, alleen nog over sportgeweld, terwijl tennis toch een opvallend geweldloze sport is. Het is een retorische truc, niets meer en niets minder. Het is een dekmantel voor antisemitisme, aangezien het in dit debat niet generiek over jodenhaat gaat, maar over individuele gevallen, die het slachtoffer zijn van jodenhaat, die inherent is in de islam. Betrapt!
28 juni 2010


Geen opmerkingen: